GDPR, Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Sinds 25 mei 2018 gaat de GDPR van start. Dit zorgt er voor dat wij U moeten informeren over het beheer en gebruik van Uw gegevens.
Welke gegevens houden wij bij?
Deze gegevens houden wij van onze klanten / leveranciers bij :
  • Naam bedrijf en / of persoonlijke naam.
  • Adressen.
  • E-mail.
  • Telefoonnummers.
  • BTW nummer.
  • Leveringsbonnen, facturen & creditnota’s.
  • Werf foto’s.
  • Werf referentie vermeldingen op www.decofloring.be.
  • Werf referentie vermeldingen op www.facebook.be/decoflooring.
  • Werf referentie vermeldingen op twitter of instagram van Decofloring.
Deze gegevens zijn enkel bedoeld voor intern gebruik  en worden niet gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming of verzoek van de klant of leverancier. Enkel de informatie die we echt nodig hebben houden we bij.
Werf referentie vermeldingen op sociale media zijn enkel bedoeld als publiciteit.
Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, mail adres worden echter door ons nooit op sociale media gepubliceerd of gedeeld, tenzij op uitdrukkelijk verzoek of akkoord van de klant of leverancier.
Waarom houden wij deze gegevens bij?
Wij houden deze gegevens bij omdat we onze huidige en toekomstige klanten of leveranciers moeten kunnen bereiken, informeren of ten dienste staan om een dagelijkse werking goed te laten verlopen. Een deel van deze gegevens moet wij ook op wettelijke basis bijhouden. (BTW nrs, facturen, …)
Hoe lang worden deze gegevens bijgehouden?
Wij houden de gegevens bij zolang dit wettelijk verplicht is. Gewone relevante, persoonlijke informatie wordt bijgehouden zolang dit opportuun wordt geacht om te kunnen functioneren ten voordele van de klant of leverancier.
Recht op inzage – recht om te worden vergeten.
Iedere klant heeft het recht op inzage die over hem / haar worden bijgehouden. Dit kan op afspraak worden ingekeken, zoals wettelijk bepaald, binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek. Een verzoek kan schriftelijk of per mail worden ingediend naar info@decofloring.be.
Jou data is van jou. Jij bepaalt welke info je met ons wil delen. Wens je iets te verwijderen uit ons bestand, op onze website www.decofloring.be of op onze Facebook bedrijfspagina www.facebook.be/decoflooring dan laat je het gewoon schriftelijk of per mail weten aan info@decofloring.be.
Het recht om vergeten te worden kan echter pas uitgeoefend worden na het beëindigen van de zakelijke relatie.
Cybersecurity.
Wij maken dagelijks een volledige back-up van onze computers en onze server. Ons systeem is ook intern volledig beveiligd.
Ondanks wij zelf over de nodige kennis beschikken, werken wij hiervoor ook samen met www.proximus.be  en www.combell.com.
Slot.
Wij leveren graag de beste service en U bent uiteraard van harte welkom in ons bedrijf.

Wij danken U alvast voor Uw vertrouwen in … en hopen op een verdere aangename samenwerking.